Teknologiaa käyttöön pedagogiikka edellä

Opastan 18 vuoden kokemuksella opettajia sosiaalisen median ja yleensä tieto- ja viestintäteknologian pedagogisesti mielekkääseen käyttöön, vankasti myös tutkimustietoon nojaten. Keskeisiä koulutusaiheita ovat arviointi, taitolähtöinen pedagogiikka, digitalisaatio opetuksessa sekä uusi opetussuunnitelma (POPS ja LOPS 2016).

Tavoitteena on pedagoginen ja kulttuurinen muutos kohti yhteiskunnan tarpeita vastaavaa koulua. Olen toiminut useita vuosia mm. Helsingin kaupungin puitesopimustoimittajana ja toteuttanut suuren osan sosiaalista mediaa koskevista opettajakoulutuksista. Tilaa koulutus ja lue lisää blogistani!