Oppilaitoksille

Toteutan opetusmenetelmiä, oppimista, teknologian opetuskäyttöä, arviointia ja sosiaalista mediaa käsitteleviä luentoja, työpajoja ja muita  koulutuksia 18 vuoden kokemuksella. Asiakkaitani ovat olleet mm. yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset, AMK:t, yliopistot, lukuisat kunnat, koulutusyritykset ja yksittäiset oppilaitokset. Olen viime vuosina toteuttanut ison osan Helsingin opetusviraston sosiaalisen median koulutuksista.

Lähtökohtana on aina oppiminen ja sen tukeminen eri menetelmin ja välinein. Kantava teema koulutuksissani on pedagogisesti korkeatasoisen opetuksen suunnittelu ja tukeminen – ei siis pelkkiä sovelluskoulutuksia, vaan tulevaisuuden yhteiskuntaan kasvamisen tukemista, pedagogiikkaa ja toki myös sitä tukevaa teknologiaa.

Ohessa muutamia esimerkkejä viimeaikoina toteuttamistani koulutuksista. Esimerkkejä löytyy myös Slidesharesivultani.


Digitalisaatio ja pedagogiikka

 • Miten digitaalisuus voi tukea oppimista?
 • Miten hyödyntää teknologiaa pedagogisista lähtökohdista?
 • Miten tukea erilaisten taitojen, kuten tiedonhaun, teknologiataitojen, sosiaalisten taitojen kehittämistä inhimmillisistä lähtökohdista?

Pedagoginen muutos ja uusi opetussuunnitelma (OPS2016)

 • Arviointi oppimisen tukena: Arvioinnin muutos
 • Yksilöllinen oppiminen (digitaalisesti tuettuna) ja oppimisen eriyttäminen
 • Miten tukea elinikäistä oppimista?
 • Ilmiöpohjainen oppiminen: Mitä se oikeasti on ja miten toteutetaan?
 • Yhteisöllinen oppiminen
 • Muutoksen taustalla oleva tietokäsitys

Sosiaalinen media opetuksessa

 • Johdatus sosiaaliseen mediaan
 • Sosiaalisen median pedagogiikka
 • Oppimisprosessin rakentaminen sosiaalisen median työkaluin
 • Sosiaalisen median sovellukset
 • Nuorten mediamaailma ja sosiaalinen media
 • Sosiaalisen median mediataidot (mediakasvatuksellinen näkökulma)
 • Sosiaalisen median lukutaito
 • Oppimisen arviointi

Verkkoviestintä, tiedonhaku ja tiedon jakaminen

 • Tiedon tuottamisen ja jakamisen kulttuuri
 • Tekninen tiedonhaku
 • Sosiaalinen tiedonhaku ja viestintä
 • Tiedonrakentaminen verkostoissa
 • Tiedonjakaminen ja sovellukset
 • Tiedon säilyttäminen
 • Pilvipalvelujen mahdollisuudet

Sosiaalisen median välineet

 • Eriteltyjä tai yhdisteltyjä välinekoulutuksia
 • Sovellukset oppitunnilla: Miten aktivoit oppilaita ja elävöität tuntia? (Socrative, Kahoot, Padlet, Quizlet yms.)
 • Tiedonhankinta ja informaatiotaidot (esim. Diigo, Evernote, Google, Scoop.it)
 • Blogit opetuksessa ja oppimisessa, pedagoginen käyttö (WordPress, Blogger)
 • Edmodo: pedagoginen johdatus Edmodo-ympäristöön
 • Googlen työkalut opetuksessa ja oppimisessa (esim. Google Docs)

Koulutusten lisäksi toteutan selvityksiä ja suunnittelen kanssanne oppimisympäristöänne. Jalkaudun mielelläni myös oppilaitoksiin auttamaan paitsi teknologian soveltamisessa, mutta myös pedagogisen ja kulttuurisen muutoksen aikaansaamisessa.

Sähköisen toimintaympäristön suunnitteluapua

 • Pedagoginen suunnittelu aina taustalla
 • Toimintakulttuurin huomioiminen
 • Välineiden valinta pedagogiikkaan ja toimintakulttuuriin sopivaksi, kustannustehokkuus huomioiden
 • Selvitysraportti ratkaisuvaihtoehdoista kustannusarvioineen