Social Learning Design

Voisiko henkilöstöä voimaannuttaa oppimaan ja kehittämään yhteisöä kollektiivisesti?

Social Learning Design on palvelu, jonka avulla organisaationne oppimis- ja kehittämistoiminta uudistetaan vastaamaan nykyisen ja tulevan businessympäristön haasteita. Hektisessä ja signaaleja joka puolelta tarjoavassa toimintaympäristössä tarvitaan uudenlaista toimintakultuuria, toimintatapoja ja uusia työvälineitä.

Social Learning Design -palveluprosessin aikana käydään läpi yhteisön toimintakulttuuria ja toimintatapoja yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta.

Luomme organisaatiollenne sosiaalisen oppimisen strategian ja ohjaamme henkilöstöä oppimaan jatkuvasti työn ohessa sosiaalisia verkostoja, uusia tietotyön ja sosiaalisen median välineitä hyödyntäen.

Palvelussa toteutetaan selvitys organisaation koulutus- ja oppimistoiminnan nykytilasta sekä henkilöstön vuorovaikutuksen luonteesta ja muodoista. Selvityksen pohjalta tehdään  ehdotus oppimistoiminnan uudelleenorganisoinnista ja vuorovaikutuksen kanavien avaamisesta, uudenlaisista oppimisen ja kehittämisen menetelmistä, toimintaa tukevista välineistä sekä askeleista, joita voitte ottaa matkalla kohti yhteisöllisesti oppivaa ja kehittyvää organisaatiota sekä yhteisöllisen ja älykkään työn toimintakulttuuria.’

Esimerkki: Organisaatio haluaa pysyä edellä kehityksessä, saada tietoa mahdollisimman laajasti, mutta mahdollisimman vähällä vaivalla. Ratkaisu voisi olla henkilöstön asiantuntijuuden hyödyntäminen ja valjastaminen sosiaalisen oppimisen muodossa. Selvityksen perusteella voidaan luoda suunnitelma:

 

 

 

Kysy lisää tai soita (), niin keskustellaan muutoksen mahdollisuuksista.