Yrityksille

Koulutusta ja työpajoja

Tarjoan yrityksille konsultointia, toteutan selvityksiä ja räätälöityjä työpajoja liittyen yhteisöllisen toiminnan mahdollisuuksien kasvattamiseen, motivaation kehittämiseen ja luovan innovatiivisen työkulttuurin toteuttamiseen. Tässä muutamia esimerkkejä työpajoista:

Social business & social workplace: 2010-luvun yhteisölliset yritykset

 • Suosittu luento + työpajakokonaisuus, jossa tutustutaan social business -kulttuuriin, toimintatapoihin ja välineisiin.
 • Mitä etuja toimintakulttuurin ja toimintatapojen muutoksesta voisi olla?
 • Mitkä sovellukset voivat tukea muutosta organisaatiossanne
 • Miten muuntaa yritys yhteisölliseksi organisaatioksi?
 • Tarinoita ja esimerkkejä edelläkävijöistä.
 • Alk. 850€ / yritys.

Sosiaalinen oppiminen ja motivaatio

 • Yrityksille suunnattu Enterprise 2.0 luento & workshop
 • Muutos koulutuksista jatkuvaan sosiaaliseen oppimiseen yrityksissä
 • Sosiaalisen oppimisen välineet ja menetelmät
 • Henkilöstön motivointi ja motivoituminen innovatiiviseen ja innostuneeseen työhön
 • Workshopissa sovelletaan luenoinnin lisäksi erilaisia yhteisöllisen ideoinnin menetelmiä

Tietotyön välineet, taidot ja menetelmät

 • Tietotyön uudet mahdollisuudet: tiedon hankinta, jakaminen ja esittäminen
 • Sosiaalisten verkostojen merkitys ja sosiaalinen tietotyö
 • Motivaatio tietotyössä
 • Tietotyön välineet: Tutustutaan tietotyössä hyödyllisiin sosiaalisen median välineisiin
 • Yhteisölliset menetelmät tietotyössä

Oppimaan oppiminen ja verkostoituminen

 • Oppimisen taidot
 • Sosiaalinen verkosto oppimisessa
 • Tiedonhaku, tiedonjakaminen, tiedon säilyttäminen, tietosuoja
 • Hajautettu asiantuntijuus ja sen hyödyntäminen organisaation kehityksessä

Yhteisön rakentaminen

 • Miten rakennetaan toimivia yhteisöjä työpaikoilla?
 • Mikä motivoi ihmisiä osallistumaan aktiivisesti?
 • Mikä on yhteisömanageri ja sen rooli?
 • Miten verkkosovelluksia, kuten sosiaalisen median sovelluksia hyödynnetään yhteisöjen rakentamisessa?
 • Mistä yhteisöt koostuvat? Esimerkkejä toimivista yhteisöistä.
 • Verkkoyhteisöt ja niissä toimimisen logiikka.

Motivaatio ja luovuus työelämässä

 • Motivoitunut työntekijä on yritykselle kullanarvoinen.
 • Mikä motivoi työntekijää?
 • Kaikki ovat luontaisesti luovia. Miten luovuutta voi kehittää ja vapauttaa?
 • Miten työkulttuuria muutetaan motivoivaksi ja siten tuottavammaksi?
 • Mitkä välineet ja menetelmät edesauttavat sisäistä motivaatiota?

Olen luennoinut ahkerasti sosiaalisen median mahdollisuuksista, toimintatavoista, toimintakulttuurista ja välineiden käytöstä erilaisissa organisaatioissa, ei näkökulmista. Tavoitteenani on luoda syvempi katsaus sosiaaliseen mediaan – ei siis pelkkää välinekoulutusta, vaikka nekin ovat tarpeellisia ja myös niitä tarjoan asikkailleni mielelläni. Ohessa viimeaikaisia luentojani:

Luentoja

 • Johdatus social business -kulttuuriin ja toimintatapoihin.
 • Sosiaalinen media muuttuvassa työssä.
 • Sosiaalinen media, henkilöbrändi ja verkostoituminen.
 • Sosiaalinen oppiminen, verkostoituminen ja yhteisöllisen median mahdollisuudet.
 • Sosiaalisen median perusteet. Mistä on oikein kyse?
 • Sosiaalinen media ja oppimisen mahdollisuudet.

Pyydä tarjous teille räätälöidystä koulutuksesta tai yksittäisestä luennosta.

tai puh: