Konsultointi ja selvitykset

Konsultointi

Tarjoan organisaatioille konsultointipalvelua oppimisen, motivaation, verkostoitumisen, joukkkoälyn hyödyntämisen ja sosiaalisen median soveltamisen alueella.

Selvitykset

Toteutan myös sosiaalisen median käyttöön, sisäiseen viestintään, organisaation toimintakulttuuriin, työssä motivoitumiseen ja työssäoppimiseen liittyviä selvityksiä. Tutkijataustani luo hyvät puitteet toteuttaa selvityksiä, joista raportoin halutussa muodossa. Selvitykset voivat olla pienimuotoisia kyselyjä tai laajempia tutkimuksia, joilla selvitetään kattavasti organisaation toimintakulttuuria ja annetaan selvitykseen perustuen parannusehdotuksia.

Esimerkkejä konsultoinnista ja selvityksistä

  • Selvitys yrityksen toimintakulttuurin tilasta
  • Selvitys koulutustoiminnasta ja toisaalta itsenäisen oppimisen mahdollisuuksista
  • Selvitys asiantuntijuuteen liittyvästä vuorovaikutuksesta yrityksen sisällä ja myös ulkopuolella
  • Kehitysehdotukset ja/tai suunnitelmat selvitysten pohjalta toimintakulttuurin muutoksen käynnistämiseksi ja toiminnan muotojen kehittämiseksi.

    Ota rohkeasti yhteyttä!

    puh.