opiskelukulttuuri

Nuorisobarometri 2009 ja luova toiminta

Perjantaina 13.11. julkaistiin taas OPM:n tuottama nuorisobarometri, tekijänä Sami Myllyniemi. Siinä kerättiin tietoa 1900:lta 15-29 vuotiaalta suomalaiselta puhelinhaastatteluina. Kyselyn tulokset olivat ainakin tiivistelmän perusteella huojentavaa ja iloista luettavaa! Kyselyssä keskityttiin erityisesti taiteen harrastamiseen ja luovaan toimintaan, mitenkään korostamatta ns. korkeakulttuuria.

Nuorilla on paljon luovaa toimintaa sisältäviä harrastuksia. Trendi viittaa kasvaneeseen kulttuurin arvostukseen ja harrastamiseen viime vuosien aikana. Kaksi kolmesta harrastaa jotain ns. luovaa toimintaa. Erityisen paljon ja aktiivista harrastetaan soittamista, mikä lämmittää musiikkikasvattajan sydäntä.

Tärkeimpiä syitä taiteen ja kulttuurin harrastuksille ovat barometrin mukaan ilo, onnistumiset, itseilmaisu, yhteisöllisyys, uuden luominen sekä uusien taitojen oppiminen. Sosiaaliset syythän ovat tunnetusti hyvin tärkeitä, esim. kuorotoimintaan osallistutaan monesti ensisijaisesti sosiaalisista syistä. Vain harva (10%) kaipaa julkisuutta, Idolseista ja talenteista huolimatta!

Nuoret saavat barometrin mukaan kannustusta ja motivaatiota kavereiltaan ja vanhemmiltaan. Luovaan toimintaan liittyy selvästi itseohjautuvuutta ja vapautta, jota ei aina koulussa saa, tai nuoret eivät koe koulua luovan toiminnan ympäristöksi. Vastaajat kuitenkin kokivat tarvitsevansa taideopetusta ja kasvatusta tukemaan luovaatoimintaa. Joissain avoimissa vastauksissa tuodaan esiin koulu luovuuden tukahduttajana (ks. sivu 50-51).

Nuorten näkökulmaa Myllyniemi pitää avarana ja arkisena, ehkä toisin kuin joskus aikaisemmin on ollut. Taide on nuorille enemmänkin itseisarvo, ja sen avulla koetaan voivan vaikuttaa yhteiskunnan asioihin ja se voi toimia monimuotoisten näkökulmien esiintuojana. Keikoilla on suuri merkitys nuorille ja myös kirjastojen tarjoamia palveluita arvostetaan.

Erottelen seuraavaan blogiviestiini tiivistelmän nuorten netinkäytöstä.

Eli Pets

This entry was posted in opiskelukulttuuri, taidekasvatus and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply