opiskelukulttuuri

Nuorisobarometri 2009 ja Internet

OPM:n Nuorisobarometri tarjoaa luovan toiminnan ohella myös tietoa nuorten netinkäytöstä. Kolme (3!) kyselyyn vastanneista 1900:sta kertoi, ettei käytä nettiä. Veikkaisin, että ns. sosiaalinen media ja netti yleensä vuorovaikutuskanavana (Irc-galleria, messenger, Facebook) lienevät syinä tähän. Kun kaikki käyttävät, niin kaikki käyttävät.  75% käyttää nettiä päivittäin, alle 20 vuotiaista alle 10% käyttää harvemmin kuin lähes päivittäin.

Netin käyttö on lisääntynyt merkittävästi kahdessa vuodessa. Kyselyssä ei eroteltu vapaa-aika, työ- tai opiskelukäyttöä. Keskimäärin nuoret viettävät netissä n. 2 tuntia päivässä, mutta tämä luku (kuten kirjoittaja oikein toteaakin) ei paljoa kerro, ja sen todentaminen on vaikeaa. Sukupuoli ja ikä eivät juurikaan vaikuta netinkäyttöön enää.

Kyselyssä selvitettiin myös netin luovaa käyttöä, kuten omien teosten lataamista nettiin ja luovuutta vaativien pelien pelaamista ja koodin tuottamista. Myllyniemi toteaa pelaamisen , viihteen ja oppimisen olevan entistä vaikeammin erotettavissa toisistaan uuden teknologian myötä. Kuvia nuoret lataavat nettiin aktiivisesti, mutta vain joka kuudes on koskaan kokeillut omien videotuotosten tai oman musiikin lataamista nettiin. 6% tekee tätä kuukausittain tai useammin (vastaa n. vuotiasta). (Huom! korkea alaikäraja).78% vastanneista ei ole koskaan tehnyt omia nettisivuja. Tämä on tietysti hieman hankala kysymys nykyään, kun erilaisten profiilisivujen rakentaminen ja sisällönhallintajärjestelmällä tai vastaavalla sivujen tuottaminen ovat aika lähellä toisiaan.

Yli puolet (56%) nuorista on ladannut vähintään joskus netistä tekijänoikeuksilla suojattua musiikkia ilmaiseksi. Tämä ei tietenkään ole yllätys, veikkaan, että todellinen luku voi olla hieman korkeampikin. 72% ei ole koskaan ostanut musiikkia netistä.

Vaikka nuoret ovat aktiivisia netin käyttäjiä, viittaa tämä ja monet aiemmatkin tutkimukset siihen, että harvat heistä harrastavat internetissä luovaa toimintaa, tai osallistuvat muutoin sisällöntuotantoon. Olen aiemmin kritisoinut käsitystä nuorista kaikkivoipina digitaalisina natiiveina. Tämäkin tutkimus todentaa, että paljon voidaan vielä tehdä, jotta nuoret saisivat enemmän irti netistä. Enkä tällä tarkoita sitä, että kaikkien tulisi välttämättä julkaista omia tuotoksiaan julkisessa Internetissä.

Eli Pets

This entry was posted in opiskelukulttuuri, sosiaalinen media, tutkimus and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply